Logomuz markamızın bir yansımasıdır. AKSON, ortaklarımız ve kimya için meydana getirdiğimiz çözümlerdeki basitliği ve kaliteyi yansıtan sade ve akıllı bir markadır.

Logomuzda bulunan benzen halkası şeklindeki altıgen organik bağ, kimyaya tutkuyla bağlı olduğumuzu anlatır. Altıgenin içindeki ok atan sentor, hedef odaklılığımızı anlatmaktadır. AKSON, anlam olarak bir sinir hücreleridir ve tüm vücuda yayılmıştır. AKSON’un işlevi, bilgiyi farklı sinir hücrelerine, kaslara ve organlara iletmektir. Dolayısıyla, bilgi ve tecrübemizi toplumun faydasına olacak şekilde sektör ile paylaşma arzumuzu ve bizim aşağıda sıralanan hedeflerimizi temsil eder:

  • AKSON” ana anlam olarak basit bir şekilde, kalite ve başarı hedefimizi, amaç odaklılığımızı ve enerjimizi anlatır.
  • Logomuzdaki koyu kırmızı gövde rengi, AKSON ve iş ortaklarının, kimyanın büyümesine yardımcı olmak için ne yaptıklarını temsilen seçilmiş bir renktir, kısaca savaşçı ruhu temsil eder.
  • Turuncu gövde rengi çalışkanlığı ve azmi yansıtır. Basit olarak, Büyüme ve Birlikte kelimelerini nasıl bir araya getireceğimizi tanımlar.

HAKKIMIZDA

AKSON KİMYA, ağırlıklı olarak poliüretan, epoksi ve akrilik bazlı sistemleri, bitüm, çimento, elyaf özel dolgular ve benzeri  performans arttırıcı  ürünlerle çözüm olarak tasarımlayıp, bu çözümlerle hizmet verdiği endüstriyel uygulamalar için gerekli olan teknik malzemeleri yüksek kalite, uygun fiyat ve zamanında tedarik prensipleriyle iş ortaklarına sunmaktadır. Hedeflediği sektörlerdeki deneyimli çalışanları bünyesinde barındıran AKSON KİMYA, müşteri ve tedarikçileriyle ilişkilerinde yenilikçilik, saygı, dayanışma ve dinamizm değerlerine sonuna kadar bağlıdır. Müşterilerine teknik destek ve danışmanlık hizmetleri de veren AKSON KİMYA, bölgesel ve uzak pazarlarda söz sahibi olduğu faaliyet alanlarında lider ve yenilikçi firma olmayı hedeflemektedir.

MİSYONUMUZ

Kalite, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik; yapı kimyasalları ve izolasyon,kompozit , özel kaplamalar alanında araştırma ve ham madde alımından, her türlü ürün ve hizmete kadar, AKSON KİMYA kültürünün temel prensipleridir. Geçmişimizden gelen deneyim, geleceği inşa etmek için gereken bilgi birikimi ve tecrübeyi beraberinde getirmektedir.

Gelecek, AKSON KİMYA faaliyetlerinin temelidir: karbon ayakizini yarıya indirirken, enerji tüketimini de yarıya indirmek. Amacımız, artan dünya nüfusu ile birlikte, enerji verimliliğine sürdürülebilir bir biçimde katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Kısıtlı kaynakları olan ve gittikçe nüfusu artan bir dünyada; enerjinin korunduğu kaliteli kimyasal çözümlere devamlı artan bir talep bulunmaktadır. Yapıların performansını en iyi şekilde destekleyecek yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin tedariğinde, AKSON KİMYA olarak, Türkiye ve çevre bölgelerin lideri olmaya devam edeceğiz.

YENİLİKÇİLİK

Yeni yoktur; değişim ve dönüşüm vardır. Bu değişimi ve dönüşümü okuyabilmek ise yenilikçiliktir. AKSON KİMYA’nın müşterilerine getirdiği fırsatlar ve sunduğu teklifler yaratıcı inisiyatif alabilen çalışanlarınca ortaya konmaktadir. Çok hızlı bir şekilde ilerleyen ve gelişen teknolojileri takip eden AKSON KİMYA, müşterilerini bu gelişmelerden haberdar ederek onların da küreşelleşen dünyada rekabet edebilirliklerini desteklemektedir. Yenilikçi kavram, hizmet ve ürünlerimizle tedarik ve değer zincirindeki her bir paydaşa en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Gücümüzü ve inancımızı sizlerin bize gösterdiği güvenden alıyoruz.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür ederiz.

SAYGI

AKSON KİMYA’nın tedarikçilerine ve müşterilerine karşı önceliği duyarlı ve sorumluluk sahibi olmaktır. Müşteri bilgilerine ve özel ticari sırlara tamamıyla sadık olan AKSON KİMYA, kimi uygulamalarda da gizlilik anlaşmaları yaparak tüm müşterilerinin gözünde farklı bir yer edinmistir.

DİNAMİZM

Her geçen gün ilerleme ve gelişme isteği, AKSON KİMYA’nın kendi bünyesinde barındırma hedefinde olduğu mükemmelliğe firmamızı her geçen gün yaklaştıran bir olgudur. Müşterilerimize en hızlı ve en doğru bilgiyi sağlama becerimiz, müsterilerimizin bilgiye çok kolay ulaşabilmelerini desteklerken onların da iç süreçlerine destek olmaktadır.

DAYANIŞMA

AKSON KİMYA’nın müşterileri ve tedarikçileriyle sürekli iletişim içerisinde olması, onların ihtiyaçlarını doğru anlamasına ve onlara en doğru, en efektif çözümleri sunmasına olanak vermektedir.

MÜCADELEMİZ

2050 yılında 9 milyar insan

Artan dünya nüfusu, şehirleşme, büyüyen orta sınıf ve değişen şehirleşme alışkanlıkları, özellikle gelişmekte olan pazarlarda hızlı enerji artışına neden olacaktır.  Doğal olarak bu durum, izolasyon ve yapı kimyasalları sanayiinin büyümesi için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Ancak bu noktada; kaynakların kısıtlılığı, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması gibi konuları içeren sürdürülebilirlik hususu ortaya çıkmaktadır.  Bununla beraber, arz ve talepteki oynamalar ve değer zincirinde oluşan dengesiz maliyet/fiyat dağılımlarından kaynaklanan değişken emtia fiyatları ile de baş etmemiz gerekmektedir.

Gezegen üzerindeki baskıyı azaltmak

Sadece bir tek gezegenimiz bulunmaktadır. Küresel karbon ayakizimiz, dünyanın kendini yenileme kapasitesini yaklaşık %30 oranında aşmaktadır.  Bugünkü hızla devam edecek olursak, 2030’lu yılların ortalarında iki gezegen eşdeğerinde dünyaya gerek duyuyor olacağız. Burada anahtar nokta enerji ve kaynak verimlilği olmakla birlikte, sürdürülebilirlik olmadan verimlilik bir seçenek değildir. Ekonomik gelişme çevresel etkiden ayrıştırılmalıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz içindeki unsurlar, üç ana alanda değer zincirini etkileyebilecek yeteneklerimizi yansıtmaktadır: Ürünlerimizin temelini oluşturan içerikler, ürünlerimizin kendi fabrikalarımızdaki üretimi ve müşterilerimize sunduğumuz çözümler. Geleceği korumaya olan bağlığımız ile sürdürülebilirlik çarkını döndürmeye devam edeceğiz.

Değişim için İş Ortaklıklarımız

Biz, daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve toplumun en büyük sorunlarından bazılarını çözmek için, kurduğumuz iş birlikleri sayesinde daha iyi ve daha verimli ürünler yaratıyoruz. Biz yıllardır, bu paylaşılan hedeflerin peşinde, müşteri ve tedarikçilerimizle yaratıcı ve işbirlikçi ortaklıklar geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz.