Epoksi Masa Döküm Reçinesi

EPOKSİ MASA DÖKÜM REÇİNESİ
DUROFLEX EPO 205 Epoksi esaslı kaplama veya malzeme ehil kişiler tarafından uygulanmalıdır. Uzun uygulama süresi ve kontrollü kürleme avantajı ideal yüzey yayılımına ve yüzey görünümüne yol açar. Uygulanan yüzeylerdeki yüksek yapışma seviyeleri sayesinde, kürlendikten sonra iç ve dış mekanlarda yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sağlar.

KULLANIM YERİ:
* Yüksek UV dayanımı gerektiren uygulamalar
* Kapalı uygulamalar
* Basılı zemin uygulamaları
* Normal veya yüksek emici yüzeyler

AVANTAJLARI:
* Uygulaması kolay
* Metalik pigment olarak görsel efektler elde etmek için çeşitli dolgularla uygulanabilir
* Katmanlar arasında iyi bekleme süresi
* Uygulama yüzeyine iyi derecede nüfuz etme
* Yüksek hijyenik özellikler ve kolay silinebilirlik

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Görünüm: Likit
Renk: Ral renkleri
Yoğunluk: A+B Karışım 1,08 g/cm3
Katı oranı: %99
Kap ömrü: 60 dk
23  %50 nem de  Kuruma süresi: 18 saat
Tam kuruma:  7 gün
Servis Isısı: +8 – +30 ºC
(7 gün) Shore D Sertliği: 75
Basınç mukavemeti: 58 N/mm²
Gerilme Mukavemeti: 31 N/mm²
Yapışma mukavemeti (köprü kırılma): 1,60 N/mm²

 

* Yukarıdaki tüm özellikler 23 ⁰C ve% 50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA BİLGİLERİ:

Kullanım miktarı:

İdeal yüzeylerde teorik miktarda Duroflex EPO 205 A ve Duroflex EPO 205 B karışımı kullanımı 2-4 kg / m2’dir. Uygulanan pratik miktar, uygulama yüzeylerindeki küçük boyutlu fiziksel bozulmalar, gözenekler ve emme farklılıkları nedeniyle hesaplanan teorik seviyelerden daha fazla olmalıdır.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve Duroflex EPO 205 A ve Duroflex EPO 205 B karışımı Uygulamadan sonra uygun yapışmayı sağlamak için. Tüm yabancı materyaller, yani yağ bazlı maddeler, toz parçacıkları vb. yüzeye uygulanmadan önce arındırılmış olmalıdır.

Tüm fiziksel bozulmalar, çatlaklar ve kazılar epoksi veya çimento esaslı dolgu malzemeleriyle doldurulmalı ve daha sonra mekanik yüzey uygulamaları ile uygulanmalıdır. Yüzey temizliği sonrası oluşan tozlar endüstriyel sistemler tarafından silinmeli ve son toz ve nem seviyesi kontrolü yapılmalıdır.

Duroflex EPO kendinden tesviye sisteminde, yapışma dayanımı, uygulama yüzeyinin çekme dayanımı ile ilgilidir. Bu nedenle, Duroflex EPO kaplama sisteminin uygulanmasından sonra, yüzey silimi ve kumlama, frezeleme ve taşlama gibi hazırlama prosedürleri tabakalar arasındaki yapışmayı artırmak ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yapılmalıdır. Yüzey düzenleme, uygulamadan önce iyi bir yapışma düzeyi ve düz bir kaplama yüzeyi sağlar. Aksi takdirde, uygulama yüzeyinden dolayı yapışma mukavemetinde düşük seviyeler elde edilebilir. Uygulama sonrası uygulama sırasında herhangi bir çökme olmamasını sağlamak için uygulama yüzeyinin basınç dayanımı en az 30 N / mm2 olmalıdır.

Karışım Hazırlama:

Malzeme sıcaklığı karıştırmadan önce 15⁰C ile 25⁰C arasında olmalıdır. Duroflex EPO 205 A ve Duroflex EPO 205 B temiz bir kaba eklenmeli ve dakikada 5-10 dakika boyunca 300-400 tur karıştırılmalıdır. Potansiyel hava kabarcığı oluşumunu önlemek için, daha uzun süre veya daha yüksek karıştırma turlarından kaçınılmalıdır.

Uygulama:

Uygulamadan önce yüzey son bir nem seviyesi kontrolü ve nem riski kontrolü için kontrol edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 8⁰C ile 30⁰C arasında, havadaki bağıl nem seviyesi %85, maksimum ve yüzey nem oranı %4 olmalıdır. Daha sonra karışım uygun ekipmanla yüzeye uygulanır.

Uygulama uyarıları:

  • İdeal sıcaklıklarda gerçekleştirilmeyen uygulamalar, malzemenin teknik özelliklerinde kısmi değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle uygulama sırasındaki ortam sıcaklığı 23⁰C civarında olmalıdır.
  • Üst katman uygulaması minimum 24 saat ve maksimum 48 saat.
  • Karışımın hazırlanması sırasında A ve B paketlerinin karışım miktarları kilogram değerleriyle orantılı olmalı ve sonra karıştırılmalıdır, aksi takdirde, uygulama sırasında teknik değişiklikler olabilir.
  • Uygulamadan 24 saat sonra su ile yüzey temasından kaçınılmalıdır. Aksi takdirde, su ile temas eden yüzey yumuşar ve beyazlaşır.
  • Duroflex EPO 205 kullanıma hazırdır. Kullanımı azaltmak için çözücü eklenmemelidir.
  • Karışım ve uygulama sırasında kullanılan tüm karışım ekipman ve kapları temiz olmalıdır. Bu temizlik işlemi önerilen temizleyiciler tarafından yapılmalı ve uygulamadan önce kurutulmalıdır. Bu temizlik işlemi uygulamadan sonra da tekrarlanmalıdır.
  • Karıştırma ve uygulama sırasında malzeme ile doğrudan temastan kaçınılır. Potansiyel kazaları önlemek için tüm önlemler ve güvenlik prosedürleri uygulanmalı ve gözlük, maske, eldiven ve koruyucu kıyafet giyilmelidir.
  • Cilt ile doğrudan temas halinde, temas alanı bol su ile yıkanmalı ve en yakın sağlık birimine danışılmalıdır. Potansiyel kazaları önlemek için malzeme saklanmalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
  • Uygulama sırasında gaz patlaması nedeniyle alan havalandırılmalıdır. Sigara veya diğer yangın kaynakları kesinlikle açık ambalajlardan uzak tutulmalı ve uygulama sırasında kaçınılmalıdır.