Beton Su Geçirimsizlik Katkıları

Betonda kapiler etkili kristalize likit su geçirimsizlik katkısı.
HYDROCON C40, betondaki gözenek ve kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar ile doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan likit halde beton katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI
* Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar

* Temel betonu, fore kazıklı temeller, betonarme perdeler
* İstinat duvarları, dalgakıranlar
* Tüneller
* Köprü, viyadükler
* Deniz yapıları
* Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda
* Kütle betonları
* Hazır beton, Prefabrik beton

UYUM
* Her türlü çimento. CEM II ve III tip portland çimentosunda ek olarak geciktirici katkı kullanılması gerekebilir.

* Uçucu kül, cüruf, silis dumanı.
* Betonda kullanılan kimyasal katkılar. Minimum su/çimento oranını sağlamak için süper/hiper akışkanlaştırıcıların kullanılması tavsiye edilir.

DOZAJ
* Çimento ağırlığının % 1.0 – 1.6 ( 4 – 6 kg /m3 )

Katkının betonda efektif su geçirimsizlik sağlaması için;
* Çimento dozunun ~ 350 Ø Su / çimento oranının < 0.55 olması gerekir.

Betonda su geçirimsizlik katkısı

HYDROCON C77, organik ve modifiye edilmiş sentetik maddeler içeren, su azaltıcı ve geçirimsizlik sağlayıcı beton katkısıdır.

STANDARTLAR

ASTM C-494 Tip ATS EN 934-2 çizelge 2, 9 Bayındırlık Poz. No: 04.613/1-C

KULLANIM ALANLARI

 • * Geçirimsiz beton istenilen yapılarda
 • * Donma çözülmeye maruz yapılarda
 • * Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar
 • * Suya maruz temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel,  kanal gibi yapılarda
 • * Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda
 • * Kolay pompalanabilme özelliği istenilen betonlarda

ÖZELLİKLER

 • * Düşük su/çimento oranı elde edilir.
 • * Betondaki su ihtiyacını azaltır.
 • * Her türlü iklim koşullarında kullanılabilir.
 • * Betonu geçirimsiz yapar.
 • * Rötreyi azaltır.
 • * Betonun durabilitesini artırır.
 • * Ayrışmayan, kanamayan beton elde edilir.
 • * Betonda agresiv kimyasallara dayanım artar.
 • * Homojen ve kohesiv beton elde edilir.
 • * Betonun mukavemetlerini artırır.
 • * Klor içermez.
 • * Betona hava sürükleyerek donma çözülme devrine direnci artırır.
 • * Hava sürükleyici katkılı olması nedeni ile düşük çimento veya agregalı, zor pompalanabilen betonun pompalanmasını kolaylaştırır.

UYUM

HYDROCON C77, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanıma uygundur;

 • * ASTM standartlarınca uygun görülen tüm Portland ve  diğer çimento çeşitleri
 • * Uçucu kül, mikro silica gibi mineral katkılar
 • * Elyaf, çelik ve polimer lif
 • * Diğer beton katkıları ile birlikte kullanılırsa, önceden  deneme yapılmalıdır.

MUKAVEMET

 • * Katkı kullanılmamış bir betonla kıyaslandığında HYDROCON C77 kullanımı, betondaki su/çimento oranındaki azalma sonucu, betonun erken ve nihai (1-28 gün) mukavemetlerinde artışa sebep olur.

DOZAJ

 • * Çimento ağırlığının % 0.5

Betonda su geçirimsizlik katkısı

HYDROCON C80, beton karışımındaki çimento ve agregalar ile reaksiyona girerek kapiler boşlukları dolduran su geçirimsizlik katkısıdır.

STANDARTLAR

TS EN 934-2 tip 9 BS 6920 Bayındırlık Poz. No: 04.613/A

KULLANIM ALANLARI

 • * Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar 
 • * Suya maruz temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel,  kanal gibi yapılarda 
 • * Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda  
 • * Kütle betonlarında  

ÖZELLİKLER  

 • * Betonda agresif kimyasallara dayanım artar.  
 • * Betondaki donatının korozyonunu yavaşlatır. 
 • * Betondaki kapiler su geçirimsizlik etkisi süreklidir.  
 • * Betonun nefes almasını engellemez. 
 • * Klor içermez.  
 • * Betonun priz süresine etki yapmaz.  
 • * Beton mukavemetlerine etki yapmaz.  

UYUM  

HYDROCON C80, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanılabilir; 

 • * ASTM standartlarınca uygun görülen Portland çimento  
 • * Sülfata dayanıklı çimento  
 • * Polimer ve çelik lif 
 • * Betonda kullanılan diğer kimyasal beton katkıları, Diğer katkılar ile birlikte kullanıldığında karışıma ayrı ayrı verilmelidir. 

ÖNEM HUSUSLAR

 • * HYDROCON C80’nin çok etkili bir yalıtım sağlaması için; 
 • * Betondaki çimento dozajının en az 350 kg/m3 olmalıdır. 
 • * Betondaki su/çimento oranının < 0.45 olması gerekir. 
 • * Süper akışkanlaştırıcılar ile birlikte kullanılmalıdır. 

DOZAJ

 • * Çimento ağırlığının ~ % 2-3 ( ~ 7-9 kg /m3 beton )

Su itici beton katkısı

HYDROCON C90, yüksek performanslı beton üretimlerinde betonun ayrılmaz yapısal bir parçası olarak su iticilik sağlayan hidrofobik beton katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

 • * Geçirimsiz beton istenilen yapılarda
 • * Donma çözülmeye maruz yapılarda 
 • * Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar 
 • * Suya maruz temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel, kanal gibi yapılarda 
 • * Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda 
 • * Hazır beton, prekast ve prefabrik beton üretiminde 
 • * Harçlarda 
 • * Renkli beton 
 • * Parke ve kilit taşları, bordür, büz, briket 
 • * Düşük çökmeli her türlü hafif, normal veya kuru beton üretiminde 

ÖZELLİKLER 

 • * EN 934-2 standartları ile uyumludur. 
 • * Klor içermez. 
 • * Betondaki gözenekleri tıkar. 
 • * ‘Effloresence’ azaltır. 
 • * Düşük çimento oranlı üretimlerde harcın işlenebilirliğini artırır. 
 • * Renkli betonda rengin şiddetini yükseltir. 
 • * Betonun durabilitesini artırır. 
 • * Su geçişini engelleyerek donatı korozyonunu yavaşlatır. 
 • * Betonun donma çözülme devrine direnci artırır. 
 • * Betonun estetik görünümünü iyileş 
 • * Betonda parlak bir görünüm sağ 
 • * Betonda agresiv kimyasallara dayanım artar. 
 • * Betonda bakteri ve mantar oluşumunu önler. 

UYUM

HYDROCON C90, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanıma uygundur;

 • * ASTM standartlarınca uygun görülen tüm Portland ve diğer çimento çeşitleri
 • * Uçucu kül, mikro silica gibi mineral katkılar.
 • * Akışkanlaştırıcı ve hava sürükleyici beton katkıları.
 • * Katkılar karıştırılmamalı ve karışıma ayrı ayrı verilmelidir.

UYARI

HYDROCON C90, betonda tek başına katkı olarak kullanıldığında aşağıdaki sonuçlar gözlemlenebilir.

 • * Betondaki hava miktarında çok az bir artış; Yüksek dozajlarda hava miktarı artışı daha belirgindir. 
 • * Beton mukavemetlerinde çok az bir düşüş; Yüksek dozajlarda mukavemet düşüşü daha belirgindir. 
 • * Betonda olabilecek mukavemet düşüşünü önlemek için beton karışım su miktarını biraz düşürmek gerekir. 

DOZAJ 

 • * Elde edilmek istenen su iticilik oranına bağlı olarak; Çimento ağırlığının % 0.2 – 1.0Optimum dozaj % 0.5 

KULLANIM 

 • * HYDROCON C90 katkısı, betona karışım suyu ile birlikte katılır. (karışım suyunun %70 kullanımından sonra) 

Betonda kapiler etkili kristalize toz su geçirimsizlik katkısı

HYDROCON CPX, betondaki gözenek ve kapiler(kılcal) boşlukları içerdiği kimyasallar ile doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan toz halde beton katkısıdır.

STANDART

EN 934-2 tip 9 ASTM 494 tip S BS 6920

KULLANIM ALANLARI

 • * Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar 
 • * Temel betonu, betonarme perdeler 
 • * Fore kazıklı temeller
 • * İstinat duvarları, dalgakıranlar 
 • * Tüneller 
 • * Köprü, viyadükler 
 • * Deniz yapıları 
 • * Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda 
 • * Kütle betonları 
 • * Hazır beton, Prefabrik beton 

ÖZELLİKLER 

 • * Betonda kapiler su geçirimsizlik etkisi kalıcı ve yapısaldır. 
 • * Betonda agresif kimyasallara dayanım artar. 
 • * Betonun donma çözülme dayanımını artırır. 
 • * Betonda alkali-silica reaksiyonunu azaltır. 
 • * Betondaki donatının korozyonunu yavaşlatır. 
 • * Betonun durabilitesi artar ve ömrü uzar. 
 • * Korosiv etkisi yoktur. Donatıya zarar vermez. 
 • * Klor içermez. 
 • * Pozitif ve negatif yönden gelen su basıncına dayanıklıdır. 
 • * Betonda çatlak ve kapiler boşlukları doldurur. 
 • * İçme suyu depolarında kullanılabilir. Zehirli değ 

UYUM 

 • * HYDROCON CPX, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanılabilir 
 • * Her türlü çimento. CEM II ve III tip portland çimentosunda ek olarak geciktirici katkı kullanılması gerekebilir. 
 • * Uçucu kül, cüruf, silis dumanı 
 • * Betonda kullanılan kimyasal katkılar, Minimum su/çimento oranını sağlamak için süper/hiper akışkanlaştırıcıların kullanılması tavsiye edilir.

DOZAJ

 • * Çimento ağırlığının % 0.8 – 1.4 ( 3 – 5 kg /m3 )

Katkının betonda efektif su geçirimsizlik sağlaması için;  

 • * Çimento dozunun ~ 350Su / çimento oranının < 0.55 olması gerekir.

KULLANIM

 • * Hazır beton ve prafabrik beton santralinde; HYDROCON CPX toz katkısı, hazır beton veya prefabrik beton santralinde kuru haldeki agrega üzerine eklenir.
 • * Şantiyede transmikserdeki yaş hazır beton içine: HYDROCON CPX toz katkısı, transmikserdeki yaş hazır beton üzerine, transmikser dönerken, yavaşça eklenir. Katkının tamamı eklendikten sonra transmikser yüksek hızda en az 15 dakika daha karıştırıldıktan sonra beton dökülür.

HYDROCON CPX

 • * Betonda kapiler etkili kristalize toz su geçirimsizlik katkısı
 HYDROCON CPX TEKNİK VERİLER
Malzeme yapısı ve görünüm Gri toz
Kütle yoğunluk 0.850 ± 0.50 g/cm3
Özgür ağırlık 1.650 ± 0.100 kg/lt
pH 8-12
Klor içermez (EN 480-10)
Uçucu organik bileşik VOC içermez

Geçirimsizlik sağlayıcı, akışkanlaştırıcı toz beton katkısı

HYDROCON PR10, betonda su geçirimsizliğin sağlanması ve betonu akışkan hale getirmek üzere kullanılan toz halde katkı maddesidir.

KULLANIM ALANLARI

 • * Tünel gibi su basıncına maruz yeraltı yapılarında
 • * Deniz yapıları, arıtma tesisleri gibi kimyasallara maruz her türlü donatılı, donatısız ve prekast betonda
 • * Her türlü yüksek kaliteli beton yapılarda
 • * Püskürtme betonda
 • * Havuz betonlarında
 • * Su deposu betonlarında

ÖZELLiKLER 

 • * Klor içermez.
 • * Düşük su / çimento oranlı beton elde edilmesini sağ (Su kısma % 10 – 15)
 • * Katkı kullanımı ile betonda geçirimsizlik sağlanır.
 • * Sülfat, klor, karbondioksit, klor ve alkali gibi kimyasallara dayanıklı beton elde edilir.
 • * Ayrışmayan, kanamayan, plastik beton elde edilir.
 • * Homojen, gözeneksiz, kohesiv beton elde edilir.
 • * Kolay pompalanabilen, düzgün yüzeyli, iyi işlenebilen, akışkan beton elde edilir.
 • * Betonun dayanımlılığını artırır.
 • * Başlangıç ve nihai mukavemeti yükseltir.
 • * Betonun donma çözülme direncini artırır.

SARFiYAT 

 • * Çimento ağırlığının % 1 – 2Kaliteli beton üretiminde çimento dozajının en az 300 kg / m3 olması gerekir.

KULLANIM 

 • * HYDROCON PR10 katkısı, beton içerisine agraga ve çimento ile birlikte katılır. (karışım suyu verilmeden önce)
 • * Çimento ağırlığının % 25-40 kadar su eklenerek karıştırılmaya başlanır.
 • * Karışım içerisine istenilen kıvam, işlenebilirlik ve proje dayanımı elde edilene kadar su ve süper akışkanlaştırıcı eklenebilir.

UYUM

 • * HYDROCON PR10, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanılabilir.
 • * Portland ve diğer çimento çeşitleri
 • * Hava sürükleyici beton katkıları
 • * Süper ve hiper akışkanlaştırıcı beton katkıları
 • * Çelik ve polimer lif

Betonda su geçirimsizlik katkısı

HYDROCON WP, organik ve modifiye edilmiş sentetik maddeler içeren, su geçirimsizlik sağlayıcı beton katkısıdır.

STANDARTLAR

ASTM C-494 Tip ATS EN 934-2 çizelge 9 Bayındırlık Poz. No: 04.613/1-C

KULLANIM ALANLARI

 • * Geçirimsiz beton istenilen yapılarda 
 • * Donma çözülmeye maruz yapılarda 
 • * Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar 
 • * Suya maruz temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel, kanal gibi yapılarda 
 • * Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda 
 • * Kolay pompalanabilme özelliği istenilen betonlarda 

ÖZELLiKLER 

 • * Düşük su/çimento oranı elde edilir. 
 • * Betondaki su ihtiyacını azaltır. 
 • * Her türlü iklim koşullarında kullanılabilir. 
 • * Betonu geçirimsiz yapar. 
 • * Rötreyi azaltır. 
 • * Ayrışmayan, kanamayan beton elde edilir. 
 • * Betonda agresiv kimyasallara dayanım artar. 
 • * Homojen ve kohesiv beton elde edilir. 
 • * İyi işlenebilen düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağ 
 • * Betonun mukavemetlerini artırır. 
 • * Klor içermez. 
 • * Betona hava sürükleyerek donma çözülme devrine direnci artırır.
 • * Hava sürükleyici katkılı olması nedeni ile düşük çimento veya agregalı, zor pompalanabilen betonun pompalanmasını kolaylaştırır.

UYUM

HYDROCON WP, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanıma uygundur;

 • * ASTM standartlarınca uygun görülen tüm Portland ve diğer çimento çeşitleri 
 • * Polipropilen elyaf 
 • * Çelik tel donatıları 
 • Diğer beton katkıları ile birlikte kullanılırsa, önceden deneme yapılmalıdır. 

MUKAVEMET

Katkı kullanılmamış bir betonla kıyaslandığında HYDROCON WP kullanımı, betondaki su/çimento oranındaki azalma sonucu, betonun erken ve nihai (1-28 gün) mukavemetlerinde artışa sebep olur.   

DOZAJ

Çimento ağırlığının ortalama % 0.3 – 0.5

KULLANIM

 • * Katkı, beton karışımına son karışım suyu ile katıldıktan sonra (karışım suyunun %70 kullanımından sonra) homojen bir karışım ve istenilen işlenebilirlik elde edene kadar iyice karıştırılmalıdır.
 • * Su azalma ve akışkanlaştırıcı etkisinde azalmaya sebebiyet verdiği için kuru agrega ve çimento üzerine katkı kesinlikle eklenmemelidir.